CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA
hinh 1
Hoi MT-TPHCM

THÔNG BÁO SỐ 1

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

“Gốm Đồng Nai & các vùng phụ cận–giá trị truyền thống & vấn đề phát triển”.

VÀ TRẠI SÁNG TÁC TRIỂN LÃM

“Gốm và sự sáng tạo lại” (Ceramics and re-creation)

THÔNG BÁO SỐ 1

-       Nhằm nhìn nhận những giá trị nghệ thuật và giá trị văn hoá xã hội của gốm truyền thống Biên Hoà và các vùng phụ cận.

-       Đánh giá tình hình thực trạng đang tồn tại trong hoạt động của nghề gốm của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phụ cận.

-       Tìm ra các giải pháp nhằm bảo tồn và thúc đẩy hoạt động nghề gốm truyền thống phát triển theo hướng giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống phù hợp với xu thế phát triển.

-       Trên cơ sở đó nhìn nhận những giá trị tiềm năng và cơ hội của nghề gốm truyền thống Đồng Nai và các vùng phụ cận để đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghề gốm truyền thống ở vùng này đặt trong những dự báo liên kết giá trị với các lĩnh vực khác như: Kiến trúc qui hoạch, Nghệ thuật đô thị, Văn hoá du lịch, Lao động xã hội, Công nghiệp, Thương mại dịch vụ..

-       Nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh gốm truyền thống. Tiếp tục cải tiến mẫu mã, tạo ra các sản phẩm mẫu mã mới cho các nghề, làng nghề phù hp với nhu cầu thị trường, đảm bảo tính nghệ thuật truyền thống và thương mại cao; Tham gia vào việc phát triển ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, và ngành nghề TTCN của Đồng Nai và các vùng phụ cận.

-       Hình thành nhận thức trách nhiệm rõ ràng của nhà quản lý hoạch định chính sách – nhà đào tạo – nhà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về ngành nghề gốm trong vấn đề phát triển nghề gốm của Đồng Nai và các vùng phụ cận theo hướng bền vững.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các học giả, các nhà nghiên cứu - phê bình chuyên môn, các nghệ nhân, các cơ quan đào tạo và các doanh nghiệp tham gia Hội thảo theo hình thức thiết thực phù hợp.

1.     Hội thảo

1.1.    Chủ đề Hội thảo:

Gốm Đồng Nai & các vùng phụ cận–giá trị truyền thống & vấn đề phát triển”.

1.2.    Nội dung

1.2.1. Gốm Đồng Nai và các vùng phụ cận – đặc điểm và “nét bản sắc”

-     Tổng quan về nghề gốm tại Đồng Nai và các vùng phụ cận.

-     Những yêu cầu đặt ra đối với những giá trị truyền thống của gốm Đồng Nai và các vùng phụ cận hiện nay.

-     Ứng dụng những giá trị gốm truyền thống vào thiết kế qui hoạch các công trình kiến trúc xây dựng, nghệ thuật đô thị công cộng và tư duy sáng tạo.

-     Ứng dụng những giá trị gốm truyền thống vào thiết kế, sản xuất gốm hiện đại.

-     Khai thác lợi thế văn hóa, khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại trong nghề gốm truyền thống để phát triển du lịch trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

1.2.2. Vấn đề đào tạo nhân lực

-     Mục tiêu, nội dung, phương pháp trong công tác đào tạo gốm trong việc đáp ứng thực tiễn.

-     Mối quan hệ giữa doanh nghiệp SXKD gốm với các đơn vị đào tạo nhân lực và định hướng hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gốm và nhà trường trong công tác đào tạo nhân lực ngành gốm.

1.2.3. Chính sách phát triển

-     Tôn vinh nghệ nhân, doanh nhân có công lao trong việc duy trì và phát triển nghề gốm.

-     Những kinh nghiệm và mô hình phát triển làng nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gốm.

2.     Trại sáng tác và triển lãm

Chủ đề  “Gốm và sự sáng tạo lại” (Ceramics and re-creation)

3.     Thời gian và địa điểm.

3.1.    Thời gian

3.1.1. Hội thảo

-     Thời gian: ngày 25 tháng 04/2015

3.1.2. Trại sáng tác và triển lãm

-     Trại sáng tác: từ ngày 20/03 – 10/04/2015

-     Triển lãm: Từ 25/4 đến 01/05/2015

3.2.  Địa điểm

-     Trường CĐ Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai

4.     Đối tượng

-         Các nhà quản lý cơ quan chức năng nhà nước, Bộ VH- TT–DL, Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh & Triển lãm, Hội Mỹ thuật Tp. HCM, Sở VH - TT – DL Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, Ninh Thuận.

-         Các nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật - văn hoá; họa sĩ và họa sĩ thiết kế, nhà sưu tầm và nghệ nhân các làng nghề truyền thống.

-         Hệ thống các trường Đại học – Cao đẳng, trung cấp có đào tạo ngành ngành gốm, điêu khắc bao gồm: 03 trường Đại học và 05 trường Cao đẳng và Trung cấp.

-         Các doanh nghiệp trong lĩnh vực điêu khắc, gốm sứ, sản phẩm mỹ nghệ, văn hóa - du lịch, thương mại - xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

5.     Thời gian nhận bài và quy cách bài viết tham gia Hội thảo

Ban Tổ chức bắt đầu nhận đăng ký tham dự và tên bài viết ngay sau khi Thông báo số 1 được phát hành (tháng 03/2015) đến hết ngày 20/03/2015. Nhận toàn văn bài viết đến trước ngày 10/04/2015.

Mỗi cá nhân có thể gửi một hay nhiều bài viết. Toàn văn bài viết khoảng 3.000-5.000 chữ, dùng phông chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, dàn trang trên khổ giấy A4; Lưu ý các sơ đồ, hình vẽ phức tạp vẽ riêng và gửi kèm bản PDF. Ảnh minh họa có thể scan gửi kèm file ảnh hoặc gửi bản gốc. Mỗi báo cáo có bản tóm tắt (abstract) bằng tiếng Việt (từ 400-600 từ). Cuối báo cáo, đề nghị các tác giả ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, học hàm học vị (nếu có, ghi rõ chuyên ngành nghiên cứu), nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số ĐT, email… Toàn văn báo cáo sẽ được tập hợp in thành Kỷ yếu Hội thảo và phát hành trước khi Hội thảo tiến hành.


 

TRƯỜNG CĐ MỸ THUẬT - TRANG TRÍ ĐỒNG NAI

ĐC: 368 Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: 0613 816 820 - 0613 822 042 ; Email :support@cda.edu.vn

du lich nga
nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai
thiet ke nha