CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA
hinh 1
Hoi MT-TPHCM

PHIẾU ĐĂNG KÝ TRẠI SÁNG TÁC &TRIỂN LÃM

PHIẾU ĐĂNG KÝ

TRẠI SÁNG TÁC &TRIỂN LÃM

“Gốm và sự sáng tạo lại”

(Ceramics and re-creation)

 

-  Thời gian

o   Trại sáng tác:Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 04năm 2015

o   Triển lãm    :  Từ ngày 25 tháng 04 đến ngày 01/05 năm 2015

-  Địa điểm:   Trường Cao đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai

368 Đường 30/4, P.Trung Dũng, Tp. Biên Hoà, T. Đồng Nai.  

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………

Học hàm, học vị:………………………………………………………………………………….

Chức vụ: :…………………………………………………………………………………….…...

Cơ quan công tác:…………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………….….

Điện thoại:………………………………….Fax:………………………………………………..

Email: ……………………………………………………………………………………………

Đăng ký:

                        ¨ Trại sáng tác                                   ¨ Tác phẩm gửi triển lãm

            Số lượng tác phẩm (dự kiến)  : …………………………………………………….

            Loại tác phẩm/sản phẩm:

                        ¨ Tranh                      ¨ Tượng                     ¨ Phù điêu     

¨ Đồ dùng                 ¨ Đồ lưu niệm            ¨ Khác

      Đề nghị hỗ trợ (nếu có )          :……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…….

Ngày……tháng……năm 2015

                                                                                                                                                                         Người đăng ký


·  Liên hệ đăng ký:

Đăng ký tham dự trước ngày 20/03/2015.

           

Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai.

Phòng Nghiên cứu Khoa học & Đối ngoại..

Điện thoại: 0612.222.160

                   0913.189.571 (TS. Nguyễn Tiến Mạnh)

Email: sontungmc@gmail.com; 

 


- THÔNG BÁO SỐ 1 - 23/03/2015 05:30 am

 

TRƯỜNG CĐ MỸ THUẬT - TRANG TRÍ ĐỒNG NAI

ĐC: 368 Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: 0613 816 820 - 0613 822 042 ; Email :support@cda.edu.vn

du lich nga
nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai
thiet ke nha