CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA
hinh 1
Hoi MT-TPHCM

Kế Hoạch Hội thảo và Trại sáng tác, triển lãm Gốm

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

VÀ TRẠI SÁNG TÁC & TRIỂN LÃM

Gốm Đồng Nai & các vùng phụ cận–giá trị truyền thống & vấn đề phát triển"

1.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU  

-       Nhìn nhận những giá trị nghệ thuật và giá trị văn hoá xã hội của gốm truyền thống Biên Hoà và các vùng phụ cận.

-       Đánh giá tình hình thực trạng đang tồn tại trong hoạt động của nghề gốm của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phụ cận.

-       Tìm ra các giải pháp nhằm bảo tồn và thúc đẩy hoạt động nghề gốm truyền thống phát triển theo hướng giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống phù hợp với xu thế phát triển.

-       Trên cơ sở đó nhìn nhận những giá trị tiềm năng và cơ hội của nghề gốm truyền thống Đồng Nai và các vùng phụ cận để đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghề gốm truyền thống ở vùng này đặt trong những dự báo liên kết giá trị với các lĩnh vực khác như: Kiến trúc qui hoạch, Nghệ thuật đô thị, Văn hoá du lịch, Lao động xã hội, Công nghiệp, Thương mại dịch vụ..

-       Nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh gốm truyền thống. Tiếp tục cải tiến mẫu mã, tạo ra các sản phẩm mẫu mã mới cho các nghề, làng nghề phù hp với nhu cầu thị trường, đảm bảo tính nghệ thuật truyền thống và thương mại cao; Tham gia vào việc phát triển ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, và ngành nghề TTCN của Đồng Nai và các vùng phụ cận.

-       Hình thành nhận thức trách nhiệm rõ ràng của nhà quản lý hoạch định chính sách – nhà đào tạo – nhà doanh nghiệm sản xuất kinh doanh về ngành nghề gốm trong vấn đề phát triển nghề gốm của Đồng Nai và các vùng phụ cận theo hướng bền vững.

2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

2.1.  Chủ đề 

Gốm Đồng Nai và các vùng phụ cận–giá trị truyền thống và vấn đề phát triển”.

2.2.  Các nội dung chính của Hội thảo

2.2.1.  Gốm Đồng Nai và các vùng phụ cận – đặc điểm và “nét bản sắc”

-     Tổng quan về nghề gốm tại Đồng Nai và các vùng phụ cận.

-     Những yêu cầu đặt ra đối với những giá trị truyền thống của gốm Đồng Nai và các vùng phụ cận hiện nay.

-     Ứng dụng những giá trị gốm truyền thống vào thiết kế qui hoạch các công trình kiến trúc xây dựng, nghệ thuật đô thị công cộng.

-     Ứng dụng những giá trị gốm truyền thống vào thiết kế, sản xuất gốm hiện đại.

-     Khai thác lợi thế văn hóa, khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại trong nghề gốm truyền thống để phát triển du lịch trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

 

2.2.2.  Vấn đề đào tạo nhân lực

-     Mục tiêu, nội dung, phương pháp trong công tác đào tạo gốm trong việc đáp ứng thực tiễn.

-     Mối quan hệ giữa doanh nghiệp SXKD gốm với các đơn vị đào tạo nhân lực và định hướng hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gốm và nhà trường trong công tác đào tạo nhân lực ngành gốm.

2.2.3. Chính sách phát triển

-     Tôn vinh nghệ nhân, doanh nhân có công lao trong việc duy trì và phát triển nghề gốm.

-     Những kinh nghiệm và mô hình phát triển làng nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gốm.

2.3.Triển lãm

Chủ đề: “Gốm và sự sáng tạo lại” (Ceramics and re-creation)

3.THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

3.1.  Thời gian

-  Dự kiến thời gian: 01 ngày (sáng – chiều) 25 tháng 04/2015

3.2.  Địa điểm

-  Phòng Hội thảo trường CĐ Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai

4.NHÂN SỰ

4.1.                        Ban Chỉ đạo Hội thảo Khoa học

1.  Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai                                    - Trưởng Ban

2.  Đại diện Sở Văn hoá tỉnh Đồng Nai                                      - Phó Ban

3.  Đại diện sở công nghiệp Đồng Nai                               - Thành viên

4.2.                        Ban tổ chức

1.  HS Huỳnh Văn Mười CT Hội Mỹ thuật TP. HCM – Trưởng ban

2.  Th.s Trần Đình Quả, Hiệu trưởng  Trường CĐ MTTT Đồng Nai   - Đồng trưởng ban

3.  Th.s  Nguyễn Đức Sơn, P.Hiệu trưởng  Trường CĐ MTTT Đồng Nai- Phó Trưởng Ban

4.  TS Nguyễn Tiến Mạnh – trưởng phòng NCKH – Đối ngoại, Trường CĐ MTTT Đồng Nai - Phó Trưởng Ban thường trực

 

>>>--Xem chi tiết


 

TRƯỜNG CĐ MỸ THUẬT - TRANG TRÍ ĐỒNG NAI

ĐC: 368 Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: 0613 816 820 - 0613 822 042 ; Email :support@cda.edu.vn

du lich nga
nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai
thiet ke nha